Members Area

User:
Password:

Quick Access

Senem Selvi KUVVETLİ, DDS, PhD Assoc. Prof. (Head of Department)

Senem Selvi KUVVETLİ, DDS, PhD Assoc. Prof.

 

 

Education and Work Experience

2003 : Assoc.Proffessor
2002 : PhD, Istanbul University, Faculty of Dentistry
1995 : DDS, Istanbul University, Faculty of Dentistry

 

Academic Information

Publications :Publications : International Papers Published in Scientific Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Gençay K, Seymen F, Kuvvetli SS, Kızıltan B In vitro evaluation of pH changes induced by calciun hydroxide liners. Quintessence International 2004; 35: 560-2
2. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gençay K. Evaluation of the fluoride release from orthodontic band cements Am J Dent 2006; 19: 275-8.
3. Çaglar E , Sandalli N, Twetman S, Selvi S, Ergeneli S, Kavaloglu S.Consumption of yogurt with Bifidobacterium DN- 173 010 and its effect on dental caries risk factors. Acta Odont Scand, 2005; 63: 317-320.
4. Kuvvetli SS, Seymen F, Gençay K. Management of an unerupted dilacerated maxillary central incisor: A case report. Dental Traumatology 2007 Aug;23(4):257-61.
5. Caglar E, Kuscu OO, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandalli N. A probiotic lozenge administered medical device and its effect on salivary mutans streptococci and lactobacilli. Int J Paediatr Dent. 2008 Jan;18(1):35-9.
6. Caglar E, Kuscu OO, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandalli N, Twetman S. Short-term effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on the number of salivary mutans streptococci and lactobacilli. Acta Odontol Scand. 2008 Jun;66(3):154-8.

: International Papers Published in Scientific Journals

1. F. Seymen, K. Gençay, B. Kızıltan, S. Selvi. In Vitro Evaluation of pH Changes of Root Canal Sealers, J of Marmara University Dental Faculty 1(3):2-6, 2001.
2. K. Gençay, F. Seymen, S. Selvi. In Vitro Evaluation of Fluoride Release From Fissure Sealants, A Comparative Study, J of Marmara University Dental Faculty 4(4):2-7, 2001.
3. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S. “The pediatricians” role in the oral health of children. OHDMBSC, 2007;VI(4): 18-27.
4. Sandallı N, Caglar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS. Xylitol chewing gum consumption in a group of 12 year old İstanbul school children. OHDMBSC, 2008;VII(1): 14-18.
5. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandallı N. Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesions in a group of 5-year-old Turkish children in Kadikoy, Istanbul. J Dent Child (Chic). 2008 May-Aug;75(2):158-63.

: International Oral and Poster Presentations and Proceedings


1. Determinative Factors in pain perception during dental local anesthesia. Kuşçu OO, Sandalli N, Caglar E, Cildir S, Kuvvetli SS, Hacinlioglu N. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007 (Sözlü sunum)
2. Caglar E, Kuscu OO, Cildir SK, Kuvvetli SS, Sandalli N. Effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th European Congress of Pediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. May29th-June1st 2008. Abstract no O32. (Sözlü sunum)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Oral health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
4. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Oral health status of children in Istanbul, Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
5. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. Dental anomalies and maloclusions in 6-12 years old children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
6. Gençay K, Seymen F, Selvi S. In vitro evaluation of fluoride release from fissure sealants, a comparative study. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry Bergen, Norway, 7-11 June 2000. (Poster)
7. The pediatricians’ role in the oral health of children. N.Sandallı, S.S.Kuvvetli, Ş.K.Çıldır, S.Ergeneli, G.Işıksal, C.Özçelik, H.Sabuncu. Joint meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR 25-28 August, 2004 (Poster)
8. Antibacterial effect of laser irradiations in primary molar root canals. SS Kuvvetli, N Sandalli, G Kulekci, N Topcuoglu. Annual meeting IADR Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece. September 26-29, 2007(Poster)

: National Papers Published in Scientific Journals

1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 34(1): 29-33.
2. Sandalli N, Kuvvetli SS, Caglar E, Kavaloglu S, Ergeneli S. Kuron kırığı görülen sürekli dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. 7Tepe Klinik Derg 2005; 1:33-40
3. Senem Selvi Kuvvetli, Koray Gençay. Başlangıç çürükleri tanı yöntemleri. Dental Tribune, Ocak-Şubat 2006; 3(1): 12-15.SabitEÜ. Dişhek Fak Derg 2006; 27: 135-44.
4. Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı. Çocuklarda ve genç erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıklar: Literatür derlemesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2007; 2: 1-9.
5. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Erken çocukluk dönemi çürükleri: Etiyolojisi, epidemiyolojisi, koruyucu yaklaşımlar ve tedavisi. 7tepe Klinik Dergisi, 2(1):48-55, 2008.

: National Oral and Poster Presentations and Proceedings

1. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
2. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin kalıtsal ve edinsel diş anomalilerinin değerlendirilmesi. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
4. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M, Tuna B. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
5. Seymen F, Gençay K, Kızıltan B, Selvi S. Kanal dolgu materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
6. Gençay K, Seymen F, Selvi S, Kızıltan B. Kalsiyum hidroksit kaide materyallerinin pH değişimlerinin in vitro olarak incelenmesi. Turkish Pedodontics Soceity 11. Scientific Congress Antalya, June 6-12, 1999. (Sözlü sunum)
7. Kuvvetli SS, Gençay K. Beş farklı dolgu materyalinin fluorid salınım özelliklerinin in vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Turkish Pedodontics Soceity 13. Scientific Congress Fethiye, May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
8. Sandallı N, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS. Korunmaya muhtaç çocuklarda özgüven ve ağız-diş sağlığı davranışları arasındaki ilişkiler. Turkish Pedodontics Soceity 13. Scientific Congress Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
9. Pedodontide kullanılan farklı simantasyon materyallerinin fluorid salınım düzeylerinin in vitro koşullarda değerlendirilmesi. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gençay K. Turkish Pedodontics Soceity 13. Scientific Congress Fethiye May 25-29, 2003 (Sözlü sunum)
10. Kuvvetli SS, Ergeneli S, Çıldır ŞK, Sabuncu H, Sandallı N. Okul öncesi çocuklarda inaktif ve aktif çürük lezyonlarının sıklığının belirlenmesi. Turkish Pedodontics Soceity 14. Scientific Congress Kemer May 11-15, 2005 (Sözlü sunum)
11. SS Kuvvetli, N Sandalli, G Kulekci, N Topcuoglu. Enterococcus Faecalis ile enfekte edilmiş süt azı kök kanallarında Diod ve Er:YAG lazer uygulamalarının antibakteriyel etkisinin incelenmesi DİLAD 1.Kongresi İstanbul 9-11 Kasım, 2006. (Sözlü Sunum)
12. Kuşcu OO, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır SK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N.
Ağrısız Lokal Anestezi Teknikleri” Etkinliğinin Dişhekimliği Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Bildiri no 15. Turkish Pedodontics Soceity 15. Scientific Congress, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
13. Kuvvetli SS, Çağlar E, Kuşcu OO, Çıldır SK, Sandallı N. Probiyotik İçeren Emziklerin Tükürük Mutans Streptokok ve Laktobasil Düzeylerine Etkisi. Bildiri no 39. Turkish Pedodontics Soceity 15. Scientific Congress, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
14. Hacınlıoğlu N, Serger O, Sandallı N, Kuvvetli SS. Çocuklarda diyet analiz formlarının ağız ve diş sağlığı açısından önemi. Turkish Pedodontics Soceity 15. Scientific Congress, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Sözlü sunum)
15. Selvi S, Seymen F, Gençay K. Kuron katlanması görülen gömük bir üst kesici dişin tedavisi. Turkish Pedodontics Soceity 12. Scientific Congress May 27-31, 2003 (Poster)
16. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Çıldır SK, Sandallı N. Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde lüksasyonlar ve tedavileri. Turkish Pedodontics Soceity 14. Scientific Congress May 11-15, 2005 (Poster)
17. Sandallı N, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS, Honkala S. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda ksilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. Turkish Pedodontics Soceity 14. Scientific Congress Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
18. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G. Farklı derinliklerde kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. Turkish Pedodontics Soceity 14. Scientific Congress Kemer May 11-15, 2005 (Poster)
19. Kuvvetli SS, Sandallı N. Cleidocranial dysostosis: Bir olgu raporu. Turkish Pedodontics Soceity 15. Scientific Congress, Antalya 17 -21 Ekim 2007. (Poster)


Yazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro