Members Area

User:
Password:

Quick Access

Mübin SOYMAN, DDS, PhD Professor (Head of the Department)

Mübin SOYMAN, DDS, PhD
Professor (Head of the Department)

  

Education and Working Life

1999 : Professor/Yeditepe University Faculty of Dentistry
1988 : Professor/İstanbul University Faculty of Dentistry
1982 : Associate Professor/İstanbul University Faculty of Dentistry
1977 : Doctorate/İstanbul University Faculty of Dentistry
1973 : Master of Science/İstanbul University Faculty of Dentistry

 

Other Informations

Supervisor

: Doctorate

• Ulukapı H.: Fluorürlerin yalnız iz elementlerle birlikte uygulanmasının sement çözünürlüğüne etkisi, İstanbul Üniversitesi, 1993.
• Koray M. Ozar.: Fluorürlerin iz elementlerinin yalnız veya birlikte uygulanmaları sonrasında dişlerin mine ve sement çözünürlüklerinin karşılaştırmalı incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, 1995.
• Civelek A. Aykor.: Mine erozyonlarında fluorürlerin etkisi, İstanbul Üniversitesi, 1997.
• Özel E.H.: 2. Sınıf MOD Restorasyonlarda Farklı Fiber Ağlarının, Farklı uygulama tekniklerinin ve kaide materyali olarak akışkan kompozit uygulanmasının mikrosızıntıya etkileri ve Fiber ağlarının polimerizasyon büzülmesine etkisinin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2006.
• Müezzinoğlu H.: Kompozit rezinlerin renklendirici çözeltileri ve ev tipi beyazlatma materyali uygulanması sonrasında su emilimi, yüzey pürüzlülüğü ve renk değişimlerinin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
• Toydemir B.: Geleneksel yöntemle ve lazerle hazırlanmış 5. sınıf kavitelerde kompozit materyalinin uygulanması sonrasında görülen mikrosızıntı ve mikrotensil bağlanma dayanımının karşılaştırılması ve kavite restorasyon yüzeylerinin SEM ile değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.

MSc

• Özel E.: Beş farklı restoratif materyalin su emiliminin distile suda ve yapay tükürükte in vitro incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2003.
• Çöteli K.: Farklı termosiklus döngüsü ve hızlandırılmış yaşlandırmanın tek basamaklı adeziv sistemlerin dentine bağlanması üzerine etkisi, Yeditepe Üniversitesi, 2008
• Türkkan A.M.: Farklı cila sistemlerinin uygulanması sonrasında kompozitlerin yüzey pürüzlülüğünde oluşan değişikliklerin incelenmesi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.

 

Publications

7-) Articles

7.1-) Articles published in international refereed journals

1-) Soyman M. The effect of titanium solvents on enamel surfaces using electron microscopy. Ankara Univ Hekim Fak Derg. 1985 Jan-Apr;12(1):9-25.

2-) Koray F, Soyman M. Erdoğan G. Investigation of the etiopathogenesis of amelogenesis imperfecta through microscopic, submicroscopic and cytogenetic methods – a case report. J Oral Rehabilitation, 15:149-162, 1988.

3-) Soyman M. Stack MV. Effects of fluoride and/or trace elements on enamel solubility. Proc. Finn. Dent. Soc., 85:167-175, 1989.

4-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M. Determination of fluoride release from light cured glass ionomers and one fluoridated composite rein from the wiewpoint of curing time. J Oral Rehabilitation, 23:2, 1996.

5-) Koray M, Öner-İyidoğan Y, Soyman M, Gürdöl F. The effects of fluorides and/or trace elements on the solubilities of enamel and cementum. J Trace Elements Med. Biol. 10:255-259, 1996.

6-) Soyman M, Ulukapı H, Öztezcan S, Gürdöl F, Güven Y. Solubilities and fluoride concentration of different surfaces of cementum. J Marmara Univ. Dental Faculty, 2:582-587, 1997.


7-) Civelek A, Ersoy M, E L’Hotelier, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in Class II Cavities of various resin composites. Oper Dent 2003; 28(5): 635-641

8-) Ersoy M, Civelek A, L' Hotelier E, Say EC, Soyman M. Physical properties of different composites. Dental Materials Journal 2004, 23(3):278-283.

9-) Dülgergil T, Civelek A, Soyman M, Özel E, Darı O. “Dental plaque removal efficacy of a battery-powered and manual toothbrush”, Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, (17.05.2004 tarihinde yayına kabul edilmiş ve baskıya iletilmiştir).

10-) Say EC, Koray F, Tarım B, Soyman M, Gülmez T. In vitro effect of cavity disinfectants on the bond strength of dentin bonding systems. Quintessence International 2004, 35(1): 56-60.

11-) Altundal H, Ozel E, Olgac V, Soyman M. Fusion of third and fourth impacted mandibular molars: A case report. Ovidius University Annals, Dental Medicine Sciences 2004, 3(1): 75-78.

12-) Civelek A, Ersoy M, Ozel E, Soyman M, Bayırlı G. Flexural modulus and polymerization shrinkage of Class V composite resin restorations.Balk J Stom 2005; 9:22-24.

13-) Civelek A., Ergeneli S, Soyman M., Sandalli N. Effect of different light sources and modes on the depth of cure of composite resins . Balkan Journal of Stomatology 2005, vol. 9, br. 3, str. 186-190

14-) Say, EC., Nakajima, M., Senawongse, P., Soyman, M., Özer, F., Tagami, J. “Bonding to Sound vs Caries-Affected Dentin Using Photo-and Dual-Cure Adhesives,” Operative Dentistry, 30(1): 90-98 (2005).

15-) Dülgergil CT, Soyman M, Civelek A. Atraumatic restorative treatment with resin-modified glass ionomer material: short-term results of a pilot study. Med Princ Pract. 2005 Jul-Aug;14(4):277-80.

16-) Say EC, Kayahan B, Ozel E, Gokce K, Soyman M, Bayırlı G. Clinical evaluation of posterior composite restorations in endodontically treated teeth. J Contemp Dent Prac 2006; 7(2):17-25.

17-) Cehreli B, Arman A, Ozel E, Gokce K, Soyman M. Qualitative and quantitative evaluation of human enamel following different stripping methods. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(2):131.e7-14.

18-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Ozer F, Ogata M, Tagami J. Microtensile bond strenght of a filled vs. unfilled adhesive to dentine using self-etch and total-etch technique. Journal of Dentistry 2006;34(4):283-291.


19-) Karakaya S, Unlu N, Say EC, Ozer F, Soyman M, Tagami J. Bond strengths of three different dentin adhesive systems to sclerotic dentin. Dent Mater J. 2008 May;27(3):471-9.

20-) Ozel E, Kazandag MK, Soyman M, Bayirli G. Two-year follow-up of fractured anterior teeth restored with direct composite resin: report of three cases. Dent Traumatol. 2008 Oct;24(5):589-92.


21-) Ersoy M, Özel E, Tanalp J, Cengizlier R, Soyman M. The allergy of toothpaste: a case report. Allergol Immunopathol (Madr). 2008 Nov-Dec;36(6):368-70.

22-) Gokce K, Aykor A, Ersoy M, Ozel E, Soyman M. Effect of Phosphoric Acid Etching and Self-etching Primer application Methods on Dentinal Shear Bond Strength. J. Adhes. Dent. 2008; 10:345-349

23-) Ozel E, Soyman M. Effect Of Fiber Nets, Application Techniques and Flowable Composites on Microleakage and the Effect of Fiber Nets on Polymerizatiom Shrinkage in Class II MOD cavities. Oper. Dent. 2009; 34-5,516-523

24-) Ercan E, Dülgergil CT, Soyman M, Dalli M, Yildirim I. A field-trial of two restorative materials used with atraumatic restorative treatment in rural Turkey: 24-month results. J Appl Oral Sci. 2009 Aug;17(4):307-14.

25-) Yurdagüven H, Tanalp J, Toydemir B, Mohseni K, Soyman M, Bayirli G. The effect of endodontic irrigants on the microtensile bond strength of dentin adhesives. Endod. 2009; Sep;35(9):1259-63.

26-) Koksal T., Civelek A., Kazazoglu E, Soyman M. Effect of shade and thickness of porcelain veneers on depth of cure of light-cured resin-based luting cement. Balkan Journal of Stomatology 2009, vol. 13, br. 1, str. 41-45

27-) Ozel E, Say EC, Yurdaguven H, Soyman M. One-year clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive with and without additional enamel etching technique in cervical lesions. Aust Dent J. 2010 Jun;55(2):156-61.

28-) Capa N, Aykor A, Ozel E, Calikkocaoglu S, Soyman M. Effect of Er:YAG laser irradiations on shear bond strength of three self-adhesive resin cements to dentin. Photomed Laser Surg. 2010 Dec;28(6):809-217.2-) Published papers in international scientific meetings and papers presented in the book (the Proceedings)

1-) Şirin Ş, Onan B, Soyman M. Hidrojen peroksitin beyazlatma maddesi olarak kullanılması. İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul, Ekim, 1980.

2-) Şirin Ş, Soyman M. Normal ve fluorozlu mine yüzeylerine uygulanan farklı konsantrasyonlardaki fosforik asidin oluşturduğu yüzey değişikliklerinin tarayıcı elektron mikroskopunda incelenmesi. İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul, Ekim, 1980.

3-) Soyman M. Titanyum çözeltilerinin mine yüzeyi üzerine etkilerinin elektron mikroskopu ile araştırılması. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Uluslararası Dişhekimliği Haftasında sunulmuştur, İstanbul, Kasım, 1984.

4-) Soyman M, Aşçı S, Erdilek D.Değişik kanal patlarının akıcılığının karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dünya 1. İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Kasım, 1985.


5-) Soyman M, Stack MV. İz elementlerinin insan diş minesi çözünürlüğü üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Dünya İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1986.

6-) Soyman M, Stack MV. Eser elementlerin diş minesinin fluorid alımı üzerine etkileri. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi İslam Ülkeleri 3. Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1987.

7-) Soyman M, Güven Y, Benderli Y. Fluorürlerin sement çözünürlüğü üzerine etkileri. İstanbul 5. Uluslararası Dişhekimliği Haftası, İstanbul, Eylül, 1988.

8-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M. Işıkla sertleşen cam iyonomer simanlarının ve bir kompozit reçinenin fluorür salınımlarının ışık verme süresine bağlı olarak incelenmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği Uluslararası 1. Bilimsel Kongresi, Antalya, Ekim, 1992.

9-) Ulukapı H, Öztezcan S, Soyman M, Gürdöl F. Effects of fluoride and trace elements on cementum solubility. 1st International Symposium on Oral Biology, 1-3 september, 1995.

10-) Ulukapı H, Benderli Y, Soyman M, Hatton P. Effects of polyacids on fluoride release from glass ionomer cements. 76th General Session of the IADR, June 24-27, Nice, France, 1998.

11-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Ozer F, Tagami J. Bonding to sound vs. caries affected dentin using photo and dual cure adhesives. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN

12-) Özer F, Ünlü N, Say EC, Kuşdemir M, Soyman M, Tagami J. Effect of dentin preparation on bond strength of two-step bonding agents. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN

13-) Say EC, Nakajima M, Senawongse P, Soyman M, Özer F, Ogata M, Tagami J. Microtensile bond strength of a filled vs. unfilled adhesive to dentin. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN

14-) Ünlü N, Karakaya S, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J. Influence of primer application times on bond strength to abraded dentin. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN

15-) Karakaya S, Ünlü N, Say EC, Özer F, Soyman M, Tagami J.Bond strength of three different dentin systems. 81st General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, June 25-28, 2003, Göteborg, SWEDEN

16-) Özel E, Soyman M. Water sorption of various restorative materials in artificial saliva. 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no: 3237

17-) Civelek A, Ergeneli S, Soyman M, Sandallı N. “Effect of light sources on composite resins depth of cure”. 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no: 2851 (poster discussion).

18-) Ergeneli S, Civelek A, Sandallı N, Soyman M. “Depth of cure of composites cured through dental hard tissues”, 82nd General Session & Exhibition of the International Association For Dental Research, March 10-13, 2004 Honolulu, Hawaii, USA. abstr. no:1885, (poster presentation).

19-) Köksal T, Civelek A, Kazazoğlu E, Soyman M. Depth of Cure of Light-Cured Luting Cements Through Porcelain. Abstract No:51042, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.

20-) Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Microtensile Bond Strength of Contemporary Adhesive Systems to Dentin. Abstract No:51590, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.

21-) Gökçe K, Ersoy M, Özel E, Soyman M, Sabuncu H. Comparison of the Shear Bond Strengths of Various Self-etching Primers. Abstract No:51080, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.

22-) Gökçe K, Civelek A, Ersoy M, Özel E, Soyman M. Acid-etching Effect Prior to Self-etching Primer Application on Bond Strength. Abstract No:51297, International Association for Dental Research, 25-28 August 2004 Istanbul.


7.3-) Papers presented at international scientific meetings

1-) Ersoy M, Soyman M. Diş macunu alerjisi: olgu bildirimi T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 17-21 Haziran 2003, Antalya.

2-) Altundal H, Özel E, Olgaç V, Soyman M. Fusion of third and fourth impacted mandibular molars: A case report. 1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Isparta, 28-30 May, 2004.

3-) Say EC, Kayahan B, Özel E, Gökçe K, Soyman M, Bayırlı G. Clinical evaluation of posterior composite restorations in endodontically treated teeth. 1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Isparta, 28-30 May, 2004.

4-) Dülgergil T, Civelek A, Soyman M, Özel E, Darı O. Dental plaque removal efficacy of a battery powered and manual toothbrush. 1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Isparta, 28-30 May, 2004.

5-) Özel E, Soyman M, Sabuncu H. Water sorption of various restorative materials in distilled water. 1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Isparta, 28-30 May, 2004.

7.4-) Articles published in national refereed journals

1-) Soyman M. Diş çürükleri ile eser elementler arasındaki ilişkiler. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 10:61-69, 1976.

2-) Soyman M. Stronsiyumun hidroksiapatit kristallerine birikmesi. Doktora Tezi, İstanbul, 1977.

3-) Soyman M. Apatit kristal yapısı. Ege Dişhek. Fak. Derg., 3:331-346, 1978.

4-) Şirin Ş, Şirin A, Soyman M. Spastik paralizli hastaların diş tedavilerinde premedikasyonun önemi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 12:201-205, 1978.

5-) Şirin Ş, Soyman M, Oktay İ, Hızal A. Asit uygulaması ile mineden çözülen kalsiyum miktarının yaşla olan ilişkisi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 13:292-300, 1979.

6-) Soyman M. Kemik organik matris ana maddesi. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 14:1-4,1980.

7-) Soyman M. Kemik minerallerinin kimyasal yapıları, olgunlaşmaları ve dinamiği. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 14:5-20, 1980.

8-) Soyman M. Gamma iki fazı taşımayan amalgamlar. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 7:85-92, 1980.

9-) Şirin Ş, Soyman M. Fosforik asidin minede oluşturduğu porözitenin ölçülmesi. GATA Bülteni, 23:287-297, 1981.

10-) Soyman M. Fluorun yalnız ve eser metallerle aluminyum ve stronsiyum beraber uygulanması sonucu minenin fluor alımı ve olayın mine çözülmesine etkisi. Hacettepe Dişhek. Fak. Derg., 5:50-62, 1981.

11-) Soyman M. İz elementlerin mine çözünürlüğü, fluorid birikimi ve yüzeyel yapı değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Doçentlik Tezi, İstanbul, 1981.12-) Yücel T, Bayırlı G, Aşçı S, Soyman M, Büyükgökçesu S. Polikliniğimize başvuran hastalarda ağız ve diş bakımı. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 16:309-317, 1982.

13-) Bayırlı G, Soyman M, Yırcalı A. Türkiye’de periodontal hastalıkların incelenmesi. Periodontoloji Derg., 8:23-33, 1983.

14-) Soyman M, Soyman E. Erkek ve kadın dişleri mine çözünürlüğünün karşılaştırılması ve olayın diş çürükleri ile ilgisinin değerlendirilmesi. Periodontoloji Derg., 8:35-40, 1983.

15-) Soyman M, Meriç H. Dentin kanallarında aluminyum birikmesi ve bu olayın kole hassasiyetine etkisi. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 3:13-19, 1984.

16-) Soyman M, Şirin Ş, Akıncı T. Diş minesi çözülmesinin matematiksel yönden incelenmesi ve bundan yararlanılarak minedeki fluor miktarının saptanması. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 1:17-27, 1984.

17-) Soyman M, Şirin Ş, Onan B, Bayırlı G. Radyoterapi uygulaması yapılmış hastalarda ağız ve diş bakımı. Oral, 6:13-15, 1984.

18-) Soyman M. Radyasyonun diş ve kemiklerde oluşturduğu zararlar. Türk Dişhekimleri Cem. Bült., 4:66-75, 1985.

19-) Soyman M. Titanyum çözeltilerinin mine yüzeyi üzerine etkilerinin elektron mikroskobu ile araştırılması. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 12:9-25, 1985.

20-) Soyman M, Aşçı S, Erdilek D. Değişik kanal patlarının akıcılığının karşılaştırılması. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 1:40-47, 1986.

21-) Soyman M, Küçükay S, Onan U. Kök çürükleri dağılımının incelenmesi (ön çalışma). Ege Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 7:43-53, 1986.

22-) Soyman M. Sement dokusundaki patolojik oluşumlar. Teksir, İstanbul, 1986.

23-) Soyman M. Gamma iki fazı taşımayan amalgamlar. Teksir, İstanbul, 1986.

24-) Soyman M. Döküm altın dolgular. Teksir, İstanbul, 1986.

25-) Soyman M. Mine çürüğü oluşumu. Teksir, İstanbul, 1986.

26-) Soyman M. Kohezif (cohesive) dolgular. Teksir, İstanbul, 1986.

27-) Soyman M. Gümüş amalgamları. Teksir, İstanbul, 1986.

28-) Soyman M. Diş minesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda diş seçimi. Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 3:34-42, 1987.

29-) Soyman M, Güven Y, Benderli Y. Fluorürlerin sement çözünürlüğü üzerine etkileri. İ.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 24:65-69, 1990.

30-) Ulukapı H, Soyman M. Farklı dolgu maddelerinin fluorür serbestleme kapasitelerinin karşılaştırılması. Dişhekimliğinde Klinik, 10:153-157, 1997.

31-) Soyman M. Gerodontoloji-Yaşlılarda dişhekimliği. Dişhekimliğinde Klinik, 6:81-84, 1993.

32-) Say EC, Karakaya Ş, Soyman M, Özer F, Tagami J. Self-etch sistemler ile hibridizasyon; SEM çalışması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003, 27(3):7-11.

33-) Say EC, Karakaya Ş, Civelek A, Özer F, Soyman M, Tagami J. “Güncel adeziv sistemler ile oluşturulan rezin-dentin arayüzünün ultrastrüktürel incelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Cilt:13 sayı:1, 2004’de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir)

34-) Özel E, Soyman M. LED Işık Kaynakları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Cilt:13, Sayı:3, Cilt:14, Sayı:1) Sayfa:13-17, 2003-2004.7.5-) Papers presented at national conferences and published in book

1-) Soyman M. Diş minesine stronsiyum birikimi. Hacettepe Üniversitesi 1. Dişhekimliği Kongresinde sunulmuştur, Ankara, Nisan, 1980.

2-) Yücel T, Bayırlı G, Aşçı S, Soyman M, Büyükgökçesu S. Polikliniğimize başvuran hastalarda ağız ve diş bakımı. 1. Türk Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Ekim, 1981.

3-) Bayırlı G, Soyman M, Yırcalı A. Türkiye’de periodontal hastalıkların incelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.

4-) Soyman M, Soyman E. Erkek ve kadın dişleri mine çözünürlüğünün karşılaştırılması ve olayın diş çürükleri ile ilgisinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.

5-) Soyman M, Meriç H. Dentin kanallarında aluminyum birikmesi ve bu olayın kole hassasiyetine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, Mayıs, 1980.

6-) Soyman M, Şirin Ş, Onan B, Bayırlı G. Radyoterapi uygulaması yapılmış hastalarda ağız ve diş bakımı. 1. Türk Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Ekim, 1981.

7-) Soyman M, Gömeç Y. Bir thalassemia vakasında ağız içi belirtiler. Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1986.

8-) Soyman M, Küçükay S, Onan U. Kök çürükleri dağılımının incelenmesi (ön çalışma). Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1986.

9-) Koray F, Erdoğan G, Soyman M, Yüksel G, Şen N. İki kız kardeşte gen mutasyonuna bağlı hipodonti. 1. Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Haziran, 1986.

10-) Soyman M. Diş minesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda diş seçimi. Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi ve Türk Pedodontin Derneği 5. Bilimsel Kongresi, Bodrum, Mayıs, 1983.

11-) Onan U, Soyman M, Küçükay S. Kök çürüğü olan dişlerin periodontal doku sağlığı. Türk Periodontoloji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Bursa, Mayıs, 1988.

Administrative Tasks : 1994-1999 İstanbul University Board Member of the Institute of Health Sciences
1999-2007 Yeditepe Universityi Director of the Institute of Health Sciences
1999-2008 Head of Department of Conservative Dentistry
1999- 2004 Vice Dean Of Yeditepe University Faculty Of Dentistry
Memberships in Scientific and Professional organizations : Pedodontics of Turkish Society
Periodontology Association of Turkish Society
Association of Restorative Dentistry
Association of DİLAD Derneği
Electron Microscopy Society of Turkey

Yazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro