Members Area

User:
Password:

Quick Access

Kağan GÖKÇE, DDS, PhD Assoc. Prof.

Kağan GÖKÇE, DDS, PhD Assist. Prof.

Kağan GÖKÇE, DDS, PhD Assist. Prof.

  

Education and working Life

2002 : Assistant Professor Yeditepe Univercity Faculty of Dentistry
1996 : Doctorate İstanbul University Faculty of Dentistry Depatment of Conservative Dentistry(Farklı mine yüzeylerine, çeşitli ortamlarda bağlayıcı ajan uygulamalarının bağlanma şiddeti yönünden in vitro koşullarda değerlendirilmesi.)
1989 : İstanbul University Faculty of Dentistry

 

Other Information

Publications

: Articles published in international refereed journals:

1. Y.Benderli, K.Gökçe, S.Büyükgökçesu. In vitro shear bond strength of adhesive to normal and fluoridated enamel under various contaminated conditions. Quintessence International 1999; 30(8): 570-575.
2. T.Gürsoy, M.Kazak, K.Gökçe, Y.Benderli. Microleakage of Class I and Class V Resin Composite Restorations After Bur or Er,Cr:YSGG Laser Preparation. Journal of Oral Laser Applications 2003; 3: 229-233.
3. K.Gökçe, Y.Benderli. Antimicrobial Action of Various Polyacrylic Acids on Streptococcus mutans and Actinomyces viscosus. Journal of the Black Sea Countries Network of Dental Faculties 2003; 4(2): 42-46.
4. Y.Benderli, K.Gökçe, M.Kazak. Effect of APF gel on micromorphology of resin modified glass-ionomer cements and flowable compomers. Journal of Oral Rehabilitation 2005; 32(9): 669-675.
5. E.CanSay, B.Kayahan, E.Özel, K.Gökçe, M.Soyman, G.Bayırlı. Clinical Evaluation of Posterior Composite Restorations in Endodontically Treated Teeth. The Journal of Contemporary Dental Practice 2006; 7(2): 17-25.
6. K.Gökçe, C.Canpolat, E.Özel. Restoring Function and Esthetics in a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A case Report. The Journal of Contemporary Dental Practice 2007; 8(4): 95-101.
7. K.Gökçe, A.Aykor, M.Ersoy, E.Özel, M.Soyman. Effect of Phosphoric Acid Etching and Self-etching Primer Application Methods on Dentinal Shear Bond Strength. The Journal of Adhesive Dentistry 2008; 10(5): 345-349.
8. K.Gökçe, Y.Benderli, M.Kazak. Effects of NaOCl and various acids on dentin surface morphology. A SEM study. “ Balkan Journal of Stomatology” dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
9. Y.Benderli, K.Gökçe, M.Kazak. SEM comparison of acid-etching, ER,CR:YSGG laser and combined treatment on dentin surfaces. “ Balkan Journal of Stomatology” dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.

 International scientific meetings and papers presented in the book (the Proceedings) published in:

1. B.Tarım, S.Büyükgökçesu, K.Gökçe. Çeşitli cam iyonomer simanlarına uygulanan farklı bitirme tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20-26 Haziran 1994, İstanbul – Türkiye.
2. M.Ersoy, K.Gökçe, A.Civelek, F.Koray. Fissür çürüklerinin klinik muayene ve tanısında inspeksiyon ve sondalama yöntemlerinin etkinliği. Türk Dişhekimleri Birliği 7. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19-24 Haziran 2000, Mersin – Türkiye.
3. M.Ersoy, K.Gökçe, E.Özel. Diagnosis of occlusal caries in permanent molars: A comparison of Diagnodent and a conventional method (inspection and probing). 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
4. K.Gökçe, Y.Benderli, M.Kazak. Effect of APF gel on the surface micromorphology of resin modified glass-ionomer cements and flowable compomers. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 Mart 2002, Kuşadası – Türkiye.
5. Y.Benderli, M.Kazak, K.Gökçe, T.Gürsoy. SEM comparison of acid-etching, Er,Cr:YSGG laser and combined treatment on dentin surfaces. Joint Meeting of the British Devision, Continental European Division of the IADR, 25-28 Eylül 2002, Cardiff, Galler.
6. T.Gürsoy, M.Kazak, K.Gökçe, Y.Benderli. Microleakage of Class I and Class V Resin Composite Restorations After Bur or Er,Cr:YSGG Laser Preparation. 2nd Congress of the European Society for Oral Laser Applications (ESOLA) 15-18 Mayıs 2003, Floransa, İtalya.
7. M.Ersoy, K.Gökçe, E.Özel. Direkt ya da indirekt uygulanan dört farklı kompozit materyalinin su emiciliği ve çözünürlüğünün in-vitro incelenmesi. Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17-21 Haziran 2003, Antalya – Türkiye.
8. K.Gökçe, Y.Benderli, MKazak, T.Gürsoy. Effects of NaOCl or combination of NaOCl and various acids on dentin surface morphology. 81st General Session&Exhibition of the International Association for Dental Research, 25-28 Haziran 2003, Göteborg, İsveç.
9. E.CanSay, B.Kayahan, E.Özel, K.Gökçe, M.Soyman, G.Bayırlı. Clinical evaluation of posterior composite restorations in endodontically treated teeth. 1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, 28-30 Mayıs 2004, Isparta – Türkiye.
10. K.Gökçe, M.Ersoy, E.Özel, M.Soyman, H.Sabuncu. Comparison of the Shear Bond Strengths of Various Self-etching primers. The Joint Meeting of the Continental European Division, Scandinavian Division and Israeli Division of International Association of Dental Research, 25-28 Ağustos 2004, İstanbul - Türkiye.
11. K.Gökçe, A.Civelek, M.Ersoy, E.Özel, M.Soyman. Acid-etching Effect Prior to Self-etching Primer Application on Bond Strength. The Joint Meeting of the Continental European Division, Scandinavian Division and Israeli Division of International Association of Dental Research, 25-28 Ağustos 2004, İstanbul - Türkiye.
12. Y.Benderli, M.Kazak, K.Gökçe, T.Gürsoy, T.Seber. Study on Enamel Conditioning with Er,Cr:YSGG Laser and Phosphoric Acid. The Joint Meeting of the Continental European Division, Scandinavian Division and Israeli Division of International Association of Dental Research, 25-28 Ağustos 2004, İstanbul - Türkiye.
13. E.Özel, E.CanSay, K.Gökçe, H.Müezzinoğlu, M.Soyman. Comparison of Water Sorption of Nanofil Composites with a Hybrid Composite (Nanofil kompozitlerin su emiliminin hibrit kompozit ile karşılaştırılması). Turkish Society of Restorative Dentistry IV’th International Congress, 19-22 Mayıs 2005, Antalya - Türkiye.
14. K.Gökçe, M.Ersoy, E.Özel, H.Sabuncu. Effect of Different Light Curing Systems on Surface Hardness of Composites. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society. 11-14 Mayıs 2006, Sarajevo – Bosna Hersek.
15. M.Ersoy, E.Özel, K.Gökçe, M.Soyman. Effect of Different application Methods of Resin Composites on Microhardness. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society. 11-14 Mayıs 2006, Sarajevo – Bosna Hersek.
16. K.Gökçe, C.Canpolat, E.Özel. Restoring Function and Esthetics in a Patient with Amelogenesis Imperfecta: A case Report. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society. 11-14 Mayıs 2006, Sarajevo – Bosna Hersek.
17.E.CanSay, E.Özel, K.Gökçe, M.Soyman. Five-year clinical evaluation of composite restorations in endodontically treated teeth. IADR Continental European and Israeli Divisions, 26-29 Eylül 2007 Selanik - Yunanistan.
18. M.Ersoy, K.Gökçe, H.Sabuncu. The Effect of Resin Composites Pre-Heating On The Surface Roughness. 14 th Congress of BASS, 9th Scientific Congress of BgDA 6-9 Mayıs 2009, Varna, Bulgaristan.
19. K.Gökçe, M.Ersoy, H.Sabuncu. Effect of Pre-Heating of Reparing Resin on Composite Repair Bonds. 14 th Congress of BASS, 9th Scientific Congress of BgDA 6-9 Mayıs 2009, Varna, Bulgaristan.
20. A.Aykor, M.Ersoy, K.Gökçe, M.Soyman . The Effect of Resin Composites Pre-Heating On Microhardness. IADR CED 2009, 9-12 Eylül 2009 Münih, Almanya.

 Articles published in National Journal:

1. B.Tarım, S.Büyükgökçesu, K.Gökçe. Çeşitli cam iyonomer simanlarına uygulanan farklı bitirme tekniklerinin karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1995; 29: 137-144.
2. Y.Benderli, S.Büyükgökçesu, K.Gökçe. Metal partikül-cam iyonomer siman karışımlarının çekme kuvvetlerine direnç yönünden in vitro koşullarda değerlendirilmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1997; 10: 15-21.
3. S.Büyükgökçesu, Y.Benderli, K.Gökçe, H.Çep. Farklı amalgam alaşımlarının aşınma direnci yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1997; 10: 69-73.
4. Y.Benderli, S.Büyükgökçesu, H.Çep, K.Gökçe. Metal partikül-cam iyonomer siman karışımlarının aşınmaya direnç yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1998; 11: 21-27.
5. Y.Benderli, S.Büyükgökçesu, H.Çep, K.Gökçe. Çeşitli posterior kompozit reçine materyallerinin aşınma direnci yönünden in vitro olarak incelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi 1998; 11: 68-72.
6. K.Gökçe, Y.Benderli, S.Büyükgökçesu. Farklı çalışma ortamlarında kompozit reçinelerin mineye bağlanma kuvvetlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 21: 38-45.
7. Y.Benderli, K.Gökçe, S.Büyükgökçesu. Asit uygulanmış kuru ve nemli bırakılmış mine yüzeylerine primer temasının kompozit reçine bağlanma kuvvetleri üzerine etkisi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 21: 240-248.
8. M.Ersoy, K.Gökçe, A.Civelek, F.Koray. Fissür çürüklerinin klinik muayene ve tanısında inspeksiyon ve sondalama yöntemlerinin etkinliği. Quintessence TR 2001; 1(2): 87-91.
9. K.Gökçe, A.Civelek, M.Ersoy. Üst ön keser dişlerde yüz-diş şeklinin ve mesio-distal boyutun cinsiyete göre incelenmesi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2003; 5(1): 23-27.
10. E.CanSay, B.Kayahan, K.Gökçe, M.Soyman, G.Bayırlı. Endodontik Tedavi Görmüş Arka Bölge Dişlerinde Bir Hibrit Kompozitin Klinik Değerlendirilmesi. 7 Tepe Klinik Dergisi 2005; 1: 45-50.
11. K.Gökçe, E.Özel. Kompozit Restorasyonlarda Son Gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 15(3): 8-14.
12. E.Özel, K.Gökçe. Spor içeceklerin Dental Erozyona Etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 16(supplement 1): 14-17.
13. M.Ersoy, E.Özel, K.Gökçe. Farklı uygulama yöntemlerinin kompozit rezinlerin mikrosertlikleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 17(1): 28-31.

 

Memberships : Türk Endodonti Derneği
Restoratif Diş Hekimliği Derneği
Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD)
Yazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro