Members Area

User:
Password:

Quick Access

Elif SUNGURTEKİN EKÇİ, DDS PhD Assist. Prof.

Elif SUNGURTEKİN EKÇİ, DDS PhD Assist. Prof.

 

 

Education and Work Experience

2010 : Teaching Asist.Dr.
2008 : PhD, Gazi University, Faculty of Dentistry
2002 : DDS, Ankara University, Faculty of Dentistry

 

Academic Information

Publications : International Papers Published in Scientific Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Sungurtekin E, Öztaş N. The effect of erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet laser etching on marginal integrity of a resin-based fissure sealant in primary teeth. Lasers Med Sci 2010;25:841-847.
2. Tirali RE, Bodur H, Sipahi B, Sungurtekin E. Evaluation of the antimicrobial activities of Chlorhexidine gluconate, Sodium hypochlorite and Octenidine Hydrochloride in vitro. Aust Endod J 2010. (accepted for publication).

: International Oral and Poster Presentations and Proceedings

1. Oztaş N, Atabek D, Sungurtekin E. The effect of different preventive methods on initial fissure caries lesions. 9th Congress of The European Academy of Paediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia. 29th May-1st June 2008. (Poster Presentation)
2. Oner R, Ağcabay S, Ozdemir-Ozenen D, Sungurtekin E, Erdem AS, Arun T, Sandallı N. Dental and Orthodontic Rehabilitation of A Child With Klippel-Feil Syndrome: A Case Report. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Harrogate, England. June 3-6 2010. (Poster Presentation)
3. Korkmaz FM, Durkan R, Tüzüner T, Sungurtekin E, Buruk K, Şatıroğlu İ, Nur BG. The Antibacterial Effect of Various Luting Cements Containing Clorhexidine Diacetate/Cetrimide Mixtures On Streptococcus Mutans. 34th Conference of European Prosthodontic Association.September 23-25 2010. Prishtina, Kosovo. (Poster Presentation)

: National Papers Published in Scientific Journals

1. Öznurhan F, Sungurtekin E, Ölmez A. Mineral Trioksit Agregatı (MTA) ile Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 33: 21-29.
2. Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Mine Pürüzlendirme Yöntemleri. GÜ Diş Hek Fak Derg 2009;26:189-194.
3. Sungurtekin E, Öznurhan F, Öztaş N. Pit ve Fissür Sealant Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme. GÜ Diş Hek Fak Derg 2010;27:145-149.

: National Oral and Poster Presentations and Proceedings

1. Sungurtekin E, Özalp Ş, Tulunoğlu Ö. Aynı Vakada İzlenen İki Farklı Diş Gelişim Anomalisinin 3 Yıllık Takibi ve Tedavisi. Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu. 26–27 Mayıs 2006. Isparta. (Poster)
2. Atabek D, Sungurtekin E, Bani M, Öztaş N. Değişik Polisaj Sistemlerinin Kompozit Rezin Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri)
3. Atabek D, Sungurtekin E, Sözen A, Öztaş N. Farklı Koruyucu Yöntemlerin Başlangıç Fissür Çürükleri Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17–21 Ekim 2007. Antalya. (Sözlü Bildiri)
4. Öner R, Özdemir Özenen D, Sungurtekin E, İşsever H, Sandallı N. Anaokulu ve İlkokul Öğretmenlerinin Ağız-Diş Kazaları Yaralanmalarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Midyat-Mardin. (Sözlü Bildiri)


Yazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro