Members Area

User:
Password:

Quick Access

Ediz Deniz, DDS, PhD Assist. Prof

Ediz Deniz, DDS, PhDAss. Prof

  

Education and Work Life:

2007 : Ass. Prof.
2004 : Doctor’s Degree, Istanbul University Faculty of Dentistry (Oral Diseases)
1999 : Bachelor's Degree, Istanbul University Faculty of Dentistry

 

Other Information:

MS and PhD Theses Managed by Ediz Deniz: PhD Theses:Behçet Hastalığında intraoral lezyonlardan alınan biyopsi örneklerinde HSP 60’ınetyolojik faktör olarak incelenmesi, İstanbul 2004Published Articles:

Articles published in international refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities):1. Deniz E, Ozden MG, Cöloğlu AS, Sençift K, Aghaloo T. Large ulceration of the palate. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Aug;66(8):1659-63.2. Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Implant-supported overdenture in an elderly patient with Huntington’s Disease. Gerodontology3. Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. HSP 60 expression in recurrent oral ulcerations of Behçet’s disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010 Aug;110(2):196-200Papers presented in International scientific meetings and published in the Proceedings:1. Deniz E, Koray M , Alan N, Kürklü E, Tanyeri H. Primary Amyloidosis and Multiple Myeloma- A case report. 6th Balkan Stomatology Congress, 3-6 May 2001,Bucharest, Romania. (Oral presentation)2. Alan N, Deniz E, Koray M, Guc U. Sjogren’s Syndrome: A case report. 6th Balkan Stomatology Society Congress 3-6 May 2001, Romania, Bucharest. (Oral presentation)3. Ak G , Türkmen A, Tanyeri H , Deniz E, Özdemir Ö, Öztürk Ş, Fıratlı E, Palandüz Ş, Sever MŞ, Çefle K. Gingival overgrowth associated with a new agent Tacrolimus (FK506), used during renal transplantation. 6th European Association of Oral Medicine, 3-5 October 2002 Lisbon, Portugal. (Oral presentation)4. Kazandağ MK, Deniz E, Kayahan B, Bayırlı G. Management of Excessive Root Resorption by Using MTA: A Case Report. 12th Congress of the Bass, 12-14 April 2007, İstanbul.(Poster presentation)5. Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. Evaluation of HSP60 as an etiological factor in oral lesions of Behçet’s disease. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Oral presentation)6. Susal V, Delilbaşı Ç, Özer N, Deniz E, Şençift K. ‘Surgical Treatment of Mandibular Condyle Fractures: Report of Three Cases. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Poster presentation)7. Kokat AM, Deniz E, Dogar A. Multidisciplinary approach in treatment modalities for muscular disordered elderly. 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association, October 1-3 2009, Congress Innsbruck, Austria. (Oral presentation)Articles Published in National Refereed Journals:1. Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Akademik Dental 2000; 2(2):13-17.2. Alan N, Deniz E, Koray M, Ordulu M, Güç Ü. Sjogren sendromu- Olgu sunumu Dişhekimliği Dergisi 2002; 47(9): 245-247.3. Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma: Olgu bildirimi Akademik Dental 2003; 1(5): 49-51.4. Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan İrbesertan ve kardiyoselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival Hiperplazi- Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi2003;7:75.5. Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E, Güç Ü. Maksilla ve mandibuladakiçeşitli kemik defektlerinin , beta-trikalsiyum fosfat alloplastik kemik greft materyali ile rejenerasyonunun değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 2003;53:282-286.6. Ak G, Kürklü E, Deniz E, Koray M, Tanyeri H. Juvenil kolloid milium. DişhekimliğiDergisi 2004 (57):33-35.7. Deniz E, Arslan A. Von Willebrand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 2008 ; 11(1): 45-48.8. Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibular odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2008; 2(2): 14-19.9. Burdurlu MÇ , Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon ve Klorheksidin Uygulamasının Alveolit ve Yara Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi10. Aslı Evren Delilbaşı, Ediz Deniz, Serhat Çalışkan, Nüket Sandallı. Santral Dev Hücreli Granüloma: Bir olgu raporu. Dicle Dişhekimliği Dergisi.Papers presented in national scientific meetings and published in the Proceedings:1. Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Belek, Antalya. (Oral presentation)2. Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma- Olgu bildirisi.Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi 5-9Haziran 2002 Antalya. (Poster presentation)3. Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E. Maksilla ve Mandibuladaki çeşitlikemik defektlerinin Beta Trikalsiyum Fosfat ile doldurulması. 9. TDB Uluslararası Kongresi 18-22 Haziran 2002, İzmir. (Oral presentation)4. Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan Irbesertan ve bir kardioselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival hiperplazi- Olgu bildirisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Kongresi 4- 8 Haziran 2003, Antalya. (Poster presentation)5. Deniz E, Özden MG, Çöloğlu AS, Şençift K. Sekonder Sifiliz: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Oral presentation)6. Arslan AH, Deniz E. Von Willebrand Hastalığında Dental Cerrahi Yaklaşım: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Poster presentation)7. Fişekçioğlu E, Deniz E, Dölekoğlu S, İlgüy M, Bayırlı G. Siyalolitiazis Tedavisinde CO2 Lazer Uygulaması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 11-16 Haziran 2007, İstanbul. (Poster presentation)8. Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Huntington Hastalığı: Olgu Sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla. (Poster presentation)9. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Türkiye. (Poster presentation)10. Deniz E, Cologlu AS. Intraoral superficial angiomyxoma: A case report. 3rd International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster presentation)

Scientific and Proffesional Organization Memberships:Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi DerneğiAğız Hastalıkları DerneğiDişhekimliği Lazer Akademisi DerneğiUndergraduate and graduate courses given by Ediz Deniz in the last two years: (Academic Year – Term – Name of the Course - Hours per week – Number of Students)2007-2008Fall & Spring
Oral Diseases and Oral Surgery2008-2009Fall & SpringOral Diseases and Oral Surgery2009-2010Fall & Spring
Oral Diseases and Oral Surgery2010-2011Fall & Spring
Oral Diseases and Oral SurgeryYazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro