Members Area

User:
Password:

Quick Access

Didem Özdemir ÖZENEN, DDS, PhD Assoc. Prof. (Vice Dean)

Didem Özdemir ÖZENEN, DDS, PhD
Assist. Prof.

 

 

Education and Work Experience

2007 : Assist.Prof.Dr.
2005 : PhD, Istanbul University, Faculty of Dentistry
1998 : DDS, Istanbul University, Faculty of Dentistry

 

Academic Information

Publications : International Papers Published in Scientific Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Sepet E, Ozdemir D, Aksakallı N, Kulekci G. Hyper IgE Syndrome: a case report. J Clin Pediatr Dent 2001; Summer; 25(4): 333-336. (SCI)
2. Hart TC, Hart PS, Gorry MC, Michalec MD, Ryu OH, Uygur C, Ozdemir D, Firatli S, Aren G, Firatli E. Novel ENAM mutation responsible for autosomal recessive amelogenesis imperfecta and localised enamel defects. J Med Genet 2003 Dec; 40(12): 900-906. (SCI)
3. Aren G, Ozdemir D, Firatli S, Uygur C, Sepet E, Firatli E. Evaluation of oral and systemic manifestations in an amelogenesis imperfecta population. J Dent 2003 Nov; 31(8): 585-591. (SCI)
4. Aren G, Sepet E, Ozdemir D, Dinccag N, Guvener B, Firatli E. Periodontal health, salivary status, and metabolic control of children with Type I Diabetes Mellitus. J Periodontol 2003 Dec; 74 (12): 1789-95. (SCI)
5. Ozdemir D, Hart PS, Firatli E, Aren G, Ryu OH, Hart TC. Phenotype of ENAM mutations is dosage-dependent. J Dent Res 2005 Nov; 84 (11): 1036-41. (SCI)
6. Ozdemir D, Hart PS, Ryu OH, Choi SJ, Ozdemir-Karatas M, Firatli E, Piesco N, Hart TC. MMP20 Active-site Mutation in Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta. J Dent Res 2005 Nov; 84 (11): 1031-5. (SCI)
7. Becerik S, Cogulu D, Emingil G, Ozdemir-Ozenen D, Han ST, Sulima PP, Firatli E, Hart TC. Novel FAM83H mutations in Turkish families with autosomal dominant hypocalcified amelogenesis imperfecta. Clin Genet. 2009 Apr;75(4):401-4. Epub 2009 Feb 11. (SCI)

: International Oral and Poster Presentations and Proceedings

1. Aren G, Sepet E, Ozdemir D, Dinçdağ N, Soydinç M, Güvener B, İşsever H. Clinical, salivary status and metabolic control of IDDM children. 35th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research. Poster, Abstract 1999: 435. Montpellier, France. (Poster Presentation)
2. Aren G, Sepet E, Ozdemir D, Dinçdağ N, Soydinç M, Güvener B, İşsever H. IDDM’li çocukların klinik, tükürük ve metabolic kontrolleri. Oral Presentation. FDI/TDA 6th International Meeting. Abstract 1999; 211. İstanbul. (Oral Presentation)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Ozdemir D, Tekir M. Dental anomalies and malocclusions in 6-12 years old children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Abstract 2000; 75. Bergen, Norway. (Poster Presentation)
4. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Ozdemir D, Tekir M. Oral health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul-Turkey. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Abstract 2000; 44. Bergen, Norway. (Poster Presentation)
5. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Ozdemir D, Tekir M. Oral status of children in Istanbul. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Abstract 2000; 45. Bergen, Norway. (Poster Presentation)
6. Yalman N, Sepet E, Aren G, Anak S, Aytepe Z, Bilgin B, Mete Z, Külekci G, Ozdemir D, Göksan B, Erdem A, Gedikoglu G. Fanconi’s Aplastic Anemia: Oral and Systemic Findings. 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research. Abstract 2000; 172. Bergen, Norway. (Poster Presentation)
7. Ozdemir D, Sepet E, Aksakallı N, Kulekci G. Hyper IgE Syndrome: A Case Report. Oral Presentation. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Abstract 2000; 22. Bergen, Norway. (Oral Presentation)
8. Aren G, Bilgin B, Ozdemir D, Bilgin T. Moebius Syndrome: A Case Report. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Abstract 2000; 147. Bergen, Norway. (Poster Presentation)
9. Firatli S, Dincer B, Aren G, Ozdemir D, Firatli E. Cephalometric Features of Subjects with Amelogenesis Imperfecta. 81st General Session of the International Association for Dental Research. IADR Göteborg 2003. (Poster Presentation)
10. Aren G, Ozdemir D, Firatli S, Sepet E, Uygur C, Firatli E. Evaluation of Oral Manifestations in an Amelogenesis Imperfecta Population. Problems in Classification. 81st General Session. IADR Göteborg 2003. (Poster Presentation)
11. Hart TC, Hart PS, Ryu O, Gorry MC, Mickalec MD, Ozdemir D, Firatli S, Aren G, Firatli E. Dose dependent expression of a novel ENAM mutation. 82nd General Session. IADR Honolulu 2004. (Oral Presentation)
12. Firatli E, Hart TC, Ozdemir D, Uygur C, Aren G, Firatli S, Hart PS, Ryu OH, Gorry MC. Enamelin mutations for dominant and recessive forms of amelogenesis imperfecta. The Joint Meeting of the Continental European, Israeli, and Scandinavian (NOF). IADR Istanbul 2004. (Oral Presentation)
13. Ozdemir D, Hart PS, Ryu O, Firatli E, Uygur C, Firatli S, Hart TC. Gene dosage manifestation of enamelin gene mutations in amelogenesis imperfecta. 83rd General Session. IADR Baltimore 2005. (Oral Presentation).
14. Ozdemir- Ozenen D, Guler N, Ergeneli S, Sandallı N. Eruption problems of permenant teeth as a consequence of mesiodens: complications and surgical rehabilitations. 11th Congress of the BASS 2006 (May 11-14, 2006). (Poster Presentation).
15. Ozdemir-Ozenen D, Kulekci G, Bakir-Topcuoglu N, Sandalli N. Antibacterial effect of Carisolv™ gel. 11th Congress of the BASS 2006 (May 11-14, 2006). (Oral Presentation).
16. Ozdemir-Ozenen D, Cildir SK, Sandalli N. The Oral Health Status of Children with Visual Impairment. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Istanbul, Turkey (April 12-14, 2007) (Poster Presentation).
17. Cildir SK, Ozdemir-Ozenen D, Sandalli N. The Hemodynamic Effects of Children Receiving General Anesthesia for Dental Treatments. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) İstanbul, Turkey (April 12-14, 2007) (Poster Presentation).
18. Ozdemir-Ozenen D, Sandalli N. Oral Health Status of Children with Autistic Disorder. 42nd annual meeting of IADR-Continental European and Israeli Divisions Thessaloniki, Greece (Sept 26th-29th, 2007) (Oral Presentation).
19. Mercangoz B, Ozdemir-Ozenen D, Sandalli N. Dental Management of Three Children with Cerebral Palsy. 19th Congress of the IADH - Santos - San Pablo - Brasil – (Oct 29th- Dec 31st, 2008) (Poster Presentation).

: National Oral and Poster Presentations and Proceedings

1. Aren G, Güven Y, Özdemir D, Bölükbaşı N, Yılmaz EG, Aydilek S. İlaçların şeker içeriklerinin bakteri plağı pH'sı üzerine etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Vol.29, No.3-4, 1999; 173-179.
2. Özerkan AG, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları. İÜ Diş Hek Fak Der 2000: 34: 29-33.
3. Seymen F, Sepet E, Metin A, Selvi S, Bilgin B, Bakırgil J, Yılmaz S, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi. İstanbul Çocuk Kurultayı Kitabı, Şirin MR, Sayıta Usta S eds. İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, 2000, Umut Matbaası-İstanbul.
4. Sepet E, Aren G, Güvener B, Özdemir D, Üresin Y. Uyarımlı ve uyarımsız tükürük örneklerinde laktoperoksidaz aktivitesinin incelenmesi. Dişhek Derg 2001; 41: 229-232.
5. Özdemir Karataş M, Özdemir D, Nekora Azak A, Evlioğlu G. Maksillofasiyal protezlerde adezivler. İÜ Diş Hek Fak Der 2005: 39: 27-30.
6. Özdemir-Özenen D, Karatas MÖ, Sandallı N. Helicobacter pylori ve ağız kokusu. 7tepe Klinik 2006: 1: 1-3.
7. Özdemir-Özenen D, Karatas MÖ, Sandallı N. Tip I Diabetli çocuklarda oral değişiklikler. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Der 2007:10 (1):58-63.
8. Özdemir-Özenen D, Karatas MÖ, Sandallı N. Çocuklarda astımın ağız ve diş sağlığına etkileri. Akademik Dental 2007: 9(3): 20-23.
9. Özdemir-Özenen D, Karatas MÖ, Sandallı N. Biyofilm Oluşumu ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Dicle Üniv Diş Hek Fak Der 2008: 9(1): 33-38.
10. Karatas MÖ, Özdemir Özenen D, Balık A, Tuncer EB. İmplantolojide doku mühendisliği ve gen tedavisi. Cumhuriyet Üniv Diş hek Fak Derg 2011 14(1):64-68.


: National Papers Published in Scientific Journals

1. Sepet E, Aren G, Güvener B, Özdemir D, Üresin Y. Uyarımlı ve uyarımsız tükürük örneklerinde laktoperoksidaz aktivitesinin incelenmesi. 11.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kitabı. 1999; 10. Kemer, Antalya. (Bildiri)
2. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi.11.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kitabı. 1999; 1. Kemer, Antalya. (Bildiri)
3. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin kalıtsal ve edinsel diş anomalilerinin değerlendirilmesi.11. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kitabı. 1999; 2. Kemer, Antalya. (Bildiri)
4. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kitabı. 1999; 14. Kemer, Antalya. (Bildiri)
5. Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I, Aren G, Seymen F, Sepet E, Metin A, Kumbasar E, Selvi S, Bilgin B, Yılmaz S, Bakırgil J, Kızıltan B, Özdemir D, Tekir M. İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları. 11. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Kitabı. 1999; 15. Kemer, Antalya. (Bildiri)
6. Özdemir D, Pınar A, Sepet E. Kadın-doğum uzmanlarının prenatal fluorid kullanımı konusundaki tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Özet Kitabı 2001; 36. Bodrum, Muğla. (Bildiri)
7. Pınar A, Özdemir D, Sepet E. Çocuk doktorlarının fluorid tablet kullanımı konusundaki tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Özet Kitabı 2001; 37. Bodrum, Muğla. (Bildiri)
8. Özdemir D, Aren G, Fıratlı S, Uygur C, Sepet E, Fıratlı E. Amelogenezis Imperfekta populasyonunda sistemik ve ağıziçi bulguların değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2003; 1. Fethiye, Muğla. (Bildiri)
9. Özdemir D, Karataş MÖ, Gençay K. Rieger Sendromu: Olgu Bildirimi. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2003; 26. Fethiye, Muğla. (Poster)
10. Özdemir D, Aytepe Z, Sepet E, Külekçi G, Tamay Z. Astımlı çocuklarda kullanılan iki farklı ilacın ağız ortamına etkileri. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2003; 50. Fethiye, Muğla. (Bildiri)
11. Özdemir D, Aren G, Sepet E, Dinççağ N, Güvener B, Fıratlı E. Tip I Diabetli çocuklarda metabolik kontrolün periodontal sağlık ve tükürük yapısı üzerine etkisi. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2003; 53. Fethiye, Muğla. (Bildiri)
12. Özdemir-Özenen D, Trakyalı G, Sandallı N. Hallerman-Streiff Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2007. Antalya (Poster)
13. Özdemir-Özenen D, Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A. Diş Tedavileri Genel Anestezi Altında Yapılan Çocuklarda Sedasyonun Bis-Değerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı 2007. Antalya (Bildiri)

Yazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro