Members Area

User:
Password:

Quick Access

Ahmet Hamdi Arslan, DDS, PhD Assoc. Prof.

Ahmet Hamdi Arslan, DDS, PhDAssoc. Prof.

  

Education and Work Life:

2011 :Associate Professor
2007 :Assistant Professor
1997 :Bachelor's Degree, Marmara University Faculty of Dentistry

 

Other Information:

Published Articles: Articles published in international refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities):1. Basa S, Arslan A, Metin M, Sayar A, Sayan MA, ‘‘Mediastinitis caused by an infected mandibular cyst’’, Int. J. Oral Maxillofacial Surg., 33, 618-620, 2004.2. Orhan K, Arslan A, Kocyigit D. Temporomandibular joint osteochondritis dissecans: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 102: e41-e46, 2006.3. Arslan A, Orhan K, Canpolat C, Delilbasi C, Dural S. Impact of xerostomia on oral complaints in a group of elderly Turkish removable denture-wearers. Archives of Geriatrics and Gerontology 49, 263-267, 20094. Arslan A, Orhan K, Paksoy CS, Ucok O, Ozbek M, Dural S, Kanli A. MRI evaluation of the classification, frequency, and disc morphology of temporomandibular joint disc displacements: a multicenter retrospective study in a Turkish population. Oral Radiology 25: 14-21, 2009.5. Arslan A, Altundal H, Ozel E. The frequency of distomolar teeth in a population of urban Turkish adults: a retrospective study. Oral Radiology DOI: 10.1007/s11282-009-0020-26. Orhan K, İcen M, Paksoy CS, Arslan A, Oztas B. Fronto-orbital sphenoethmoidal fibrous dysplasia. Oral Radiology DOI:10.1007/s11282 009 0017x7. Arslan A, Ozdemir Nalbantgil D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar tooth using mini-screws and mini-implants: a case report. Australian Dental Journal Dec;55(4):457-61.8. Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine, prilocaine and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients. Journal of Applied Oral Science 18(4): 354-359, 2010.Articles published in other international refereed journals:1. Altundal H, Salih I, Gürsoy B, Arslan A, Göker K, ‘‘Spontaneous regression of multifocal eosinophilic granuloma of the mandible’’. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries, 3, 36-40, 2003.2. Gürsoy B, Arslan A, Altundal H, Olgaç V, ’’Fibrous dysplasia of the mandible: A case report’’, Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries, 3, 56-59, 2004.3. Şener C, Arslan A, ‘‘SEM Investigation of bacteria adhesion on polygylecaprone 25’’, Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries, 3, 32-35, 2004.4. Arslan A, Göker K, Olgaç V, ‘‘Dens invaginatus:A case report’’ , Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries , 3, 52-55, 2004.5. Şener C, Arslan A, Tasar F. ‘‘Current status of antibiotic use and management of alveolar osteitis in different countries’’. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3(1): 31-38, 2004.6. Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases. The New York State Dental Journal 74(3):41-3, 2008.Papers presented in International scientific meetings and published in the Proceedings:1. Basa S, Özkan Y, Salih İ, Dirasuyan S, Arslan A. TME ankilozunda cerrahi yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 1998.2. Türker HN, Arslan A, Basa S. İmplant cerrahisinde B-TCP uygulamaları. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, 28-31 Ekim 1999.3. Türker N, Soygüden B, Güvercin M, Arslan A, Basa. Brainstem Meningioma rezeksiyonuna bağlı çiğneme kaslarının paradoksal aktivitesi ve hemifasiyal paralizi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 14-18 Mayıs 1999.4. Türker N, Arslan A, Özkan Y, Basa S. Alveolar rekonstrüksiyon ve TCP seramikler. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.5. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K. Anjiolipom (Bir olgu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 20006. Arslan A, Basa S. Pleksiform kistik ameloblastoma: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002.7. Arslan A, Basa S, Metin M. Mandibuler dentijeroz kiste bağlı gelişen mediastinitis: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002.8. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ. Alveolar bone necrosis of the maxilla following the use of arsenic trioxide: A case report. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003.9. Arslan A, Basa S. Edante mandibulalarda DEXA tekniği ile kemik mineral yoğunluğunun belirlenmesi. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003.10. Uğurlu F, Arslan A, Değirmenci S, Şener BC. Preprostetik cerrahide augmentasyon tekniklerine alternatif yöntem: Alveoler distraksiyon osteogenezisi. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003.11. Gemalmaz D, Kuybulu EO, Aktepe E, Arslan A, Bozkurt OF. Aşırı madde kaybı olan posterior dişlere uygulanan seramik onleylerin klinik başarısı. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 200312. Arslan A, Gürsoy B, Altundal H, Olgaç V. Mandibuler fibröz displazi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 10-13 Ekim 2004.13. Arslan A, Göker K, Olgaç V. Dens İnvajinatus. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 10-13 Ekim 2004.14. Arslan A, Dumlu A, Göker K, Özkan Y. Stiloid proçesin radyolojik olarak değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006.15. Arslan A, Basa S, Eskiyurt N. Postmenopozal osteoporuzun mandibulaya etkilerinin dansitometrik açıdan incelenmesi ve osteoporozlu hastalarda implant uygulamaları. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006.16. Arslan A, Kaptan F, Altundal H. EDTA ve sodyum hipokloritin yanlış kullanımına bağlı gelişen nekroz ve ödem: İki vaka raporu. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006.17. Arslan A, Altundal H. Kapalı sinüs lifting tekniği ile yerleştirilen dental implantların radyolojik değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006.18. Orhan K, Arslan A, Üçok Ö, Özbek M, Paksoy CS, Dural S, Kanlı A. Türk popülasyonunda temporomandibular disk deplasmanlarının prevalansı, klasifikasyonu ve disk deformasyonlarının incelenmesi: Çok merkezli bir çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Bilimsel Sempozyumu, Kemer-Antalya, 21-23 Nisan 2006.19. Arslan A, Tuncer İ, Kursoğlu P, Şençift K. Preprotetik cerrahide yumuşak doku onarımlarında CO2 lazer kullanımı. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006.20. Tuncer İ, Özçakır Tomruk C, Arslan A, Şençift K. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006.21. Arslan A, Deniz E. Von Willebrand hastalığında dental cerrahi yaklaşım: Olgu raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal cerrahi derneğinin 14. Uluslararası Kongresi, Belek, Antalya, 31 Mayıs-4 Haziran 2007.22. Arslan A, Ezmek B, Şençift K. Bisphosphonate induced necrotic bone of the mandible: A report of two cases. AÇBİD, 1st International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 16-20 Mayıs 2007. (Sözlü sunum)23. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.24. Ezmek B, Arslan A, Delilbaşı Ç, Şençift K. Hipertansif hastalarda vazokonstriktörsüz lidokain, prilokain ve mepivakain solüsyonlarının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.25. Arslan A, Germeç D. Ektopik mandibular ikinci premoların mini implant ile ortodontik ekstrüzyonu: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Kemer, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2008.26. Nalbantgil-Özdemir D, Arun T, Arslan A. Molar diş pozisyon anomalilerinin düzeltiminde mini vida kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 8-14 Haziran 2008.27. Arslan A, Erişir İ, Çöloğlu S. Ameloblastoma of the acanthomatous type in the mandible: A case report. AÇBİD, 3rd International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009.28. Arslan A, Delilbaşı Ç. Diş çekiminden sonra oluşan oroantral fistülün farklı tekniklerle kapatılması. Olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009.29. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon uygulamasının etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 200930. Tunalı A, Delilbaşı Ç, Arslan A, Gürol Y, Tazegün Tekkanat Z. Gömülü üçüncü molar cerrahisinde iki farklı antibakteriyel gargaranın bakteriyemi üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009.31. Altundal H, Salih I, Gursoy B, Arslan A, Goker K, ’’Eosinophilic granuloma’’, 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 1999.32. Salih I, Arslan A, Guvener O, ’’Reconstruction of mandibular fracture and mandibular defect depending upon the gunshot wound’’, 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 16-20 June 1999.33. Sener BC, Arslan A, ’’Investigation of bacterial colonisation on different suture materials used in oral cavity with scanning electron microscopy’’. XVIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Muenster, Germany, 3-7 September 2002.34. Sener BC, Tasar F, Arslan A, ’’Which antibiotic and how? A global questionnaire on dentoalveolar infection control’’, 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.35. Arslan A, Eskiyurt N, Basa S, ’’Evaluation of the effects of postmenopausal osteoporosis on the mandible and applications of dental implants on postmenopausal osteoporotic patients’’, 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Austria Center Vienna, May 12-15 2004.36. Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases.11th Congress of the BaSS, Sarajevo, May 2006.37. Orhan K, Arslan A, Dural S, Paksoy CS, Ucok O, Kanli A, Ozbek M. Investigation of prevalence, classification and disc shapes of temporomandibular joint disk dsiplacements: A mult-centre study in a Turkish population.10th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 31 May-3 June 2006, Leuven, Belgium.38. Arslan A, Ozdemir-Nalbantgil D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar tooth using mini-screw implants. 12th Congress of the Bass, 12-14 April 2007, Istanbul, Turkey.39. Canpolat C, Orhan K, Arslan A, Delilbasi C. Impact of xerostomia on oral complaints in the elderly removable denture wearers. 12th Congress of the Bass, 12-14 April 2007, Istanbul, Turkey.40. Arslan A, Tuncer I, Kursoglu P, Sencift K. CO2 laser in soft tissue preprosthetic surgery: case series. 12th Congress of the Bass, 12-14 April 2007, Istanbul, Turkey.41. Arslan A, Tuncer İ, Ezmek B. Lymphangioma treatment with CO2 laser: A case report. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007.42. Selcuk EH, Delilbasi C, Arslan A, Sencift K. Comparison of liquid absorption capacities of four different suture materials. 14th Congress of Bass, Varna, Bulgaria, 6-9 May 2009.Articles Published in National Refereed Journals:1. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K, ‘‘Angiolipoma of the floor of the mouth: A case report’’, Journal of Marmara University, 4, 399-401, 2001.2. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ, ‘‘Maksillada arsenik trioksit kullanımına bağlı alveolar kemik nekrozu: Vaka raporu’’, Akademik Dental, 5, 22-24, 2003.3. Arslan A, Gürsoy B, Vural G, ‘‘Palatinal bölgedeki minör tükürük bezlerinin adenomatoid hiperplazisi’’, Türk Dişhekimliği Dergisi, 55, 17-20, 2004.4. Şener C, Gönül O, Arslan A, Salih İ, ’’İmplant başarısında geometrik tasarımın etkisi’’, Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 13-14: 48-54, 2003-2004.5. Altundal H., Arslan A. Submandibuler ve sublingual tükürük taşı: İki olgu. 7 tepe Klinik Dergisi 1(1): 41-43,2005.6. Şener BC, Göktay Ö, Arslan A, Yoruç B. Dental implantlarda yüzey kaplamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 7(2): 139-146, 2006.7. Arslan A, Ezmek B, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan beyaz lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Akademik Dental 8(1): 34-38, 2006.8. Arslan A, Sorkun O, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan kırmızı lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 10(1-2): 35-42, 2006.9. Arslan A, Ezmek B. Lateks alerjisi. Akademik Dental 8(2): 1-6, 2006.10. Arslan A, Tuncer İ. Eroziv liken planusun kortikostreoid jel ile tedavisi. 7tepe Klinik 2:43-46, 2006.11. Arslan A, Ezmek B. Geriyatrik hastada gömülü üçüncü molar dişin cerrahi çekimi. 7tepe Klinik 1(3): 27-30, 2007.12. Altundal H, Duygu G, Arslan A. Unikistik ameloblastoma: Vaka Raporu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16(2): 66-69, 2006.13. Arslan A, Duygu G, Altundal H. Rekürrent monostatik mandibular fibröz displazi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2, S:119-122, 2007.14. Deniz E, Arslan A. Von Wille Brand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 11(1): 45-48, 2008.115. Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibuler odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2(2): 14-19, 2008.16. Selçuk H, Delilbaşı Ç, Arslan A, Şençift K. Dört farklı sütur materyalinin sıvı absorbsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi17. Arslan A, Göker K, Dumlu A, Özkan Y. Erişkin 687 hastada stiloid çıkıntının radyolojik olarak değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2009; 3(3): 449-453.18. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon ve klorheksidin uygulamasının alveolit ve yara enfeksiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri DergisiPapers presented in national scientific meetings and published in the Proceedings:1. Basa S, Özkan Y, Salih İ, Dirasuyan S, Arslan A, ’’TME ankilozunda cerrahi yaklaşımlar’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 1998. (Oral presentation)2. Türker HN, Arslan A, Basa S, ’’İmplant cerrahisinde B-TCP uygulamaları’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, 28-31 Ekim 1999. (Oral presentation)3. Türker N, Soygüden B, Güvercin M, Arslan A, Basa, ’’Brainstem Meningioma rezeksiyonuna bağlı çiğneme kaslarının paradoksal aktivitesi ve hemifasiyal paralizi: Vaka raporu’’, ’’Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 14-18 Mayıs 1999. (Oral presentation)4. Türker N, Arslan A, Özkan Y, Basa S, ’’Alveolar rekonstrüksiyon ve TCP seramikler’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000. (Oral presentation)5. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K, ’’Anjiolipom (Bir olgu)’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.(Poster presentation)6. Arslan A, Basa S, ’’Pleksiform kistik ameloblastoma: Vaka raporu’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Oral presentation)7. Arslan A, Basa S, Metin M, ’’Mandibuler dentijeroz kiste bağlı gelişen mediastinitis: Vaka raporu’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Oral presentation)8. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ, ’’Alveolar bone necrosis of the maxilla following the use of arsenic trioxide: A case report’’, 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003. (Poster presentation)9. Arslan A, Basa S. Edante mandibulalarda DEXA tekniği ile kemik mineral yoğunluğunun belirlenmesi 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003.(Poster presentation)10. Uğurlu F, Arslan A, Değirmenci S, Şener BC, ’’Preprostetik cerrahide augmentasyon tekniklerine alternatif yöntem: Alveoler distraksiyon osteogenezisi’’, T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Oral presentation)11. Gemalmaz D, Kuybulu EO, Aktepe E, Arslan A, Bozkurt OF, ’’Aşırı madde kaybı olan posterior dişlere uygulanan seramik onleylerin klinik başarısı’’, T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Oral presentation)12. Arslan A, Gürsoy B, Altundal H, Olgaç V, ’’Mandibuler fibröz displazi: Vaka raporu’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 10-13 Ekim 2004. (Oral presentation)13. Arslan A, Göker K, Olgaç V, ’’Dens İnvajinatus’’, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 10-13 Ekim 2004.(Poster presentation)14. Arslan A, Dumlu A, Göker K, Özkan Y. Stiloid proçesin radyolojik olarak değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Oral presentation)15. Arslan A, Basa S, Eskiyurt N. Postmenopozal osteoporuzun mandibulaya etkilerinin dansitometrik açıdan incelenmesi ve osteoporozlu hastalarda implant uygulamaları. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Oral presentation)16. Arslan A, Kaptan F, Altundal H. EDTA ve sodyum hipokloritin yanlış kullanımına bağlı gelişen nekroz ve ödem: İki vaka raporu. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster presentation)17. Arslan A, Altundal H. Kapalı sinüs lifting tekniği ile yerleştirilen dental implantların radyolojik değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster presentation)18. Orhan K, Arslan A, Üçok Ö, Özbek M, Paksoy CS, Dural S, Kanlı A. Türk popülasyonunda temporomandibular disk deplasmanlarının prevalansı, klasifikasyonu ve disk deformasyonlarının incelenmesi: Çok merkezli bir çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Bilimsel Sempozyumu, Kemer-Antalya, 21-23 Nisan 2006. (Poster presentation)19. Arslan A, Tuncer İ, Kursoğlu P, Şençift K. Preprotetik cerrahide yumuşak doku onarımlarında CO2 lazer kullanımı. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği I. Kongresi, 9-11 Kasım 2006, İstanbul. (Oral presentation)20. Tuncer İ., Özçakır Tomruk C, Arslan A, Şençift K. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, 9-11 Kasım 2006, İstanbul. (Oral presentation)21. Arslan A, Deniz E. Von Willebrand hastalığında dental cerrahi yaklaşım: Olgu raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal cerrahi derneğinin 14. Uluslararası Kongresi, 31 mayıs-4 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Poster presentation)22. Arslan A, Ezmak B, Şençift K. Bisphosphonate induced necrotic bone of the mandible: A report of two cases. 16-20 Mayıs 2007, Antalya. (Oral presentation)23. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Türkiye. (Poster presentation)24. Ezmek B, Arslan A, Delilbaşı Ç, Şençift K. Hipertansif hastalarda vazokonstriktörsüz lidokain, prilokain ve mepivakain solüsyonlarının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Türkiye. (Oral presentation)25. Arslan A, Germeç D. Ektopik mandibular ikinci premoların mini implant ile ortodontik ekstrüzyonu: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2008, Kemer, Antalya. (Poster presentation)26. Nalbantgil-Özdemir D, Arun T, Arslan A. Molar diş pozisyon anomalilerinin düzeltiminde mini vida kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 8-14 Haziran 2008, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster presentation)27. Arslan A, Erişir İ, Çöloğlu S. Ameloblastoma of the acanthomatous type in the mandible: A case report. AÇBİD, 3rd International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster presentation)28. Arslan A, Delilbaşı Ç. Diş çekiminden sonra oluşan oroantral fistülün farklı tekniklerle kapatılması. Olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009.29. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon uygulamasının etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 200930. Tunalı A, Delilbaşı Ç, Arslan A, Gürol Y, Tazegün Tekkanat Z. Gömülü üçüncü molar cerrahisinde iki farklı antibakteriyel gargaranın bakteriyemi üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009.Other Published Articles:1- Arslan A. Otoklavlar. Dentiss Yıl:2, Sayı:8, S:34-35, 2008.Scientific and Proffesional Organization Memberships :Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)Ağız-Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)Undergraduate and graduate courses given by Ahmet Hamdi Arslan in the last two years: (Academic Year – Term – Name of the Course - Hours per week – Number of Students)2007-2008Fall
Dental AnesthesiaFirst AidSpringDental AnesthesiaFirst Aid2008-2009Fall
Dental AnesthesiaFirst AidSpringDental AnesthesiaFirst AidYazıyı Paylaş
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

Home Page      | Postgraduate License       | Communication

© 2010, Yeditepe University, Faculty of Dentistry    |    powered by Acerpro